Skrivkramp 2011 – skrivarläger för unga

Regionbibliotek Halland  i samarbete med kommunerna i Halmstad, Kungsbacka, Laholm och Varberg har fått medfinansiering till projektet Skrivkramp 2011 – skrivarläger för unga, ett skrivarläger som riktar sig till unga 15 – 20 år.

Inbjudan till skrivarlägret och mer information om Skrivkramp 2011 finns på www.regionhalland.se/kultur

Bakgrund

Sammanslagningen av de tidigare två halländska skrivarlägren (Skrivkramp samt Majblommelägret/Ord för Scen) gav goda erfarenheter. Lägret ger möjligheter för skrivande ungdomar att mötas, utvecklas och stärkas i sin skrivaridentitet tillsammans med en författare och en dramapedagog.

Region Hallands bedömning

Regionstyrelsen fastställde 27 oktober 2010 Hallands kulturplan. Kulturplanen har som ett mål att stärka halländskt författarskap. En väg för detta är att skapa växthus för unga kulturskapare inom olika kulturområden.

Region Hallands projektanslag ska användas för strategiska projekt med syfte att genomföra Hallands kulturplan. Region Hallands bedömning är att projektet stöder genomförandet av kulturplanen. Stödet beviljas med förutsättningen att projektet blir regionalt med deltagande ungdomar från hela Halland.

Projektets resultat ska redovisas till Region Halland senast 2011-09-30.