Skrivkramp 2012 – skrivarläger för unga

Region Halland medfinansierar projektet Skrivkramp 2012 – skrivarläger för unga med 65 000 kronor

Regionbibliotek Halland och Katrinebergs folkhögskola samarbetar med kommunerna i Halland kring ett skrivarläger för unga, men där lägret/kursen är öppen för alla åldrar.

Skrivarläger har arrangerats i Halland i olika former sedan lång tid tillbaka. Det aktuella lägret har delvis ny inriktning. Bidraget ska subventionera deltagare 15 – 20 år från Halland.