Små museer i upplevelsenäringen

Ett antal utvalda och kvalitetssäkrade museer, eller motsvarande besöksmål, subventioneras för deltagande i Halland.se.

Projektet syftar till att utveckla små museer i Hallands län som tillgångar inom upplevelsenäring och regional kulturpolitik. Projektidén är förstärka attraktiviteten, tillgängligheten och marknadsföringen av mindre ideella eller privata museer i Halland genom att tillföra dem ett nytt sammanhang på Halland.se, skapa nya möten, samarbetspartners och idéer, och därmed öka antalet besökare. Detta ska göras genom att ett antal utvalda och kvalitetssäkrade museer, eller motsvarande besöksmål, subventioneras för deltagande i Halland.se