Speldjävlarna

Region Halland medfinansierar projektet Speldjävlarna med 10 000 kronor.

Projektägare är Time Code Film & Media AB.

Filmprojektet Speldjävlarna - en lustifikation på tragisk botten.

Vi vill producera en svart filmkomedi med en speltid kring 60 minuter. Detta sker i form av ett samarbete mellan erfarna skådespelare och filmarbetare, samt fyra eller möjligen fem elever från Katrinebergs folkhögskola. Syftet är att på ett sätt som berikar alla inblandade producera en film med sikte på en bred publik via festivaler, TV och internet.