Stormen av William Shakespeare

Teatergruppen 123 Schtunk genomför projektet Stormen av William Shakespeare - en clown- och Commedia dell ´Arte-föreställning för barn. 40 föreställningar planeras till Nöjesparken i Varberg.

Region Halland ger medfinansiering till Teatergruppen 123 Schtunk för projektet Stormen av William Shakespeare,  en clown- och Commedia dell ´Arte – föreställning för barn, med 100 000 kronor till föreställningar i Halland under förutsättning av att medel även beviljas från Varbergs kommun.