Sven Nordqvist – tillgänglighet för särskola och fortbildning

Hallands konstmuseum beviljas 128 000 kronor till projektet "Sven Nordqvist – tillgänglighet för särskola och fortbildning".

Projekter bygger på bred samverkan mellan konstmuseet, Regionbibliotek Halland, Slöjd i Halland och Kultur för barn och unga, samt fria aktörer.