Synliggör biblioteket

Biblioteken i Halland vill arbeta med att medvetandegöra den mångfacetterade verksamhet man erbjuder kommunens invånare, i syfte att öka användningen av bibliotekens utbud.

Synliggör biblioteket - Identitet, image och profil

Målgruppen är dels de som idag använder biblioteket, dels de som inte gör det. Deltagande projektbibliotek väljer att arbeta med alla i närområdet, eller väljer ut en specifik målgrupp att arbeta med under projekttiden, beroende av lokala omständigheter.

Förväntad effekt är förutom kompetenshöjning kring strategisk kommunikation på biblioteken i regionen, att hallänningar bättre känner till vad biblioteken erbjuder samt ökad användning av bibliotekens utbud.

Ta del av resultat och arbetet i projektet på projektbloggen.

Region Hallands roll i projektet: Projektägare och processledare, ansvarig tjänsteman: Anette Eliasson.

Samarbetspartners: Kulturrådet, Kommunerna i Halland.

Projekttid: 2009-08-15 - 2010-12-31

Dnr RH08280

Uppföljning

Projektet följs kontinuerligt och utvärderingsrapport presenteras efter projektets avslut.