Trollflöjten i Halmstad

Region Halland medfinansierar projektet Trollflöjten i Halmstad med 100 000 kronor.