Ung kultur genom halländsk samverkan

Region Halland medfinansierar projektet "Ung kultur genom halländsk samverkan" med 195 000 kronor.

Riksteatern Halland är projektägare.