Urban Summer

Region Halland beviljar 30 000 kronor för professionella konstnärers medverkan i projektet Urban Summer.

Projektägare är Kungsbacka kommun, Kultur & Turism.

Projektet Urban Summer - sommaraktiviteter för målgruppen 13 - 20 år i Kungsbacka innerstad.

Kort projekteskrivning: Vi vill locka vår prioriterade målgrupp 13-20 åringar till sommaraktiviteter i Kungsbacka innerstad. Vi vill både attrahera och involvera ungdomar till sommaraktiviteter genom att använda oss av deras egna kulturuttryck, nämligen street- och skejtkultur. Vi vill avsluta vårt årliga barnsommarprogram genom en särskil satsning den 15-17 augusti. Under dessa dagar anordnar vi en festival för ungdomar som en grand finale till vår ordinarie barnsommarprogram.