Utvärdering av projektet Digital delaktighet

Regionbibliotek Halland beviljas 60 000 kronor för att utvärdera projektet Digital delaktighet.

Utvärderingen är planerad att genomföras i samverkan med en lektor vid Bibliotekshögskolan.