Utveckla den halländska spelmansmusiken

Projektet syftar till att utveckla den halländska spelmansmusiken med särskilt fokus på unga spelmän och kvinnor.

Hallands Spelmansförbund har under ett antal år drivit en sommarkurs för ungdomar på Kuggaviksgården i Åsa i samarbete med Musik i Halland. Läsåret 2006/07 genomfördes med stöd av Region Halland projektet Hallands Låtverkstad som innebar att ungdomar vid 4 tillfällen under höst/vinter/vår fick spela tillsammans med lärarna från sommarkursen.