Utveckling av 4H-läger – Tema Tillgänglighet

Region Halland medfinansierar projektet "Utveckling av 4H-läger – Tema Tillgänglighet" med 150 000 kronor.