Utveckling av arrangörskap och kulturförmedling inom scenkonsterna i Halland

Region Halland beviljar Riksteatern Halland anslag med 200 000 kronor till arrangörsutveckling och arrangörsstöd inom scenkonsterna i Halland med start 2011.

Anslaget finansieras dels genom ett beviljat anslag om 140 000 kronor som 2011 återredovisats från Riksteatern för projektet Nya mötesplatser för dans, och dels med 60 000 kronor ur anslaget för projekt 2011.