Utveckling av halländsk folkmusik

Hallands Spelmansförbund medfinansieras med 70 000 kronor för utveckling av den halländska folkmusiken.

Avsikten är att främja det gemensamma låtspelet mellan äldre och yngre medlemmar, förstärka repertoaren och vidareutveckla hallendadelen av Svenska låtar.