Projekt som beviljats i maj 2015

Nedanstående projekt beviljas medfinansiering av kulturutveckling enligt beslut taget i maj 2015.

Besluten gäller ansökningar om bidrag till kulturutveckling som inkommit till 1 maj 2015.

Samtliga ansökningar besvaras även direkt till projektägaren.

Region Halland har 2015-05-27 beslutat att medfinansiera nedanstående projekt:

 • Bosnisk kultur i Halland (DNKS150161) med 50 000 kr. Projektägare: Riksförbundet Banjaluka.
 • Epa-folket (DNKS150165) med 10 000 kr. Projektägare: Öbergs Bild & Reportage.
 • Danse Macabre (DNKS150162) med 35 000 kronor. Projektägare: Färgfilm Halland.
 • Campingslöjd (DNKS150166) med 75 000 kronor. Projektägare: JAR Form.
 • World Citizen (DNKS150169) med 50 000 kronor. Projektägare: Rickard Fredborg.
 • Piaf (DNKS150172) med 45 000 kr. Projektägare: Anna Lovdal.
 • Om att välja hantverk (DNKS150173) med 80 000 kr. Projektägare: Kultur i Halland Film/Slöjd.
 • Mötesplats barnkultur (DNKS150175) med 16 000 kr. Projektägare: Kultur i Halland.
 • Katten – en konstinstallation (DNKS150177) med 50 000 kr. Projektägare: Hallands kulturhistoriska museum.
 • Tiden – Anna och Johan i Glassvik (DNKS150179) med 15 000 kr. Projektägare: Fiddeli Persson.
 • Dokumentär om ett band på turné (DNKS150181) med 35 000 kr. Projektägare: Alexander Pettersson.
 • Varberg Listening for Peace (DNKS150182) med 50 000 kr. Projektägare: Fredrik Hagstedt.
 • Hagbard och Signe (DNKS150183) med 90 000 kr. Projektägare: Hallands bildningsförbund.
 • Riddare och jungfrur (DNKS150180) med 100 000 kr för medverkan av professionella dockmakare. Projektägare: Hallands kulturhistoriska museum.
 • Boost Hylte – Använd din kreativitet (DNKS150007) med 60 000 kr. Projektägare: Hylte kommun.

Projekten har bedömts med utgångspunkt i Hallands kulturplan 2014 - 2016, Kriterier för stöd till kulturutveckling (projekt), samt tillgängliga medel.