Projekt som beviljats i maj 2018

Nedanstående projekt beviljas medfinansiering av kulturutveckling enligt beslut taget i maj 2018.

Totalt har 1 490 700 kr fördelats för 2018 på 23 projekt (av 61 ansökningar) i vårens ansökningsomgång.

Besluten gäller ansökningar om stöd till kulturutveckling som inkommit till 1 april 2018. Samtliga ansökningar besvaras även direkt till projektägaren.

Region Halland har beslutat att medfinansiera nedanstående projekt:

DNKS180045 – Kulturimperiet/Jalhed produktion, Kulturimperiet 2018 – 100 000kr

DNKS180048 – Camilla Bondesson, Behind the women eyes – 50 000kr

DNKS180050 – Oh My AB/Christian Albinsson, Kamilla – 50 000kr

DNKS180055 – Varbergs kommun, kulturförvaltningen, Barnfestival Varberg – 120 000kr

DNKS180056 – Wu ArtSpace Sjönevad, Kreativa interventioner i Sjönevad – 100 000kr

DNKS180057 – Riksteatern Halland, Arrangörsstöd till publikutveckling – 30 000kr

DNKS180061 – Camilla Bondesson, Docugirl Projekt – 35 000kr

DNKS180067 – Cinenic Film AB, Min vän Ramona – 50 000 

DNKS180068 – Hallands Bygdegårdsdistrikt, Att skapa fler arrangörer! – 120 000kr

DNKS180071 – Garnisons- och luftvärnsmuseet, Fotografering av kulturarvsföremål – 35 000kr

DNKS180072 – Anna Öst, För att vi vill? – 30 000kr

DNKS180076 – Handelsbolaget Färgfilm Halland, Det mest självklara – 30 000kr

DNKS180078 – Handelsbolaget Färgfilm Halland, Den brinnande mannen – 35 000kr

DNKS180084 – Mantaray Film, Josefin & Florin – 50 000kr

DNKS180088 – SempreMedia, Själens symfoni – 35 000kr

DNKS180090 – Mikael Ericsson, Artificiell idioti som konstnärlig teori och praktik – 50 000kr

DNKS180091 – Seek you Seek you, Hello World! Young creative communication – 50 000kr

DNKS180095 – Dagnys döttrar Pernilla Karlsson, Emelie Dybeck, Sara Axelsson, Det kvinnliga geniet – 74 700kr

DNKS180099 – Nathalie Ruiz, Rendez Vous! – 100 000kr

DNKS180100 – Camilla Rosberg, Skapa med sinnen – 100 000kr

DNKS180101 – Jason Dungan och Marie Zahle, Andersabo Musik 2018  – 96 000kr

DNKS180107 – Falkenbergs teater och Maskrosteatern, Ingmar Bergman i Halland – 70 000kr

DNKS180108 – Strandteatern AB, En dag kanske jag är bra nog – 80 000kr

(Med reservation för eventuella felskrivningar. Samtliga ansökningar besvaras även direkt till projektägaren).