Projekt som beviljats i mars 2014

Nedanstående projekt beviljas medfinansiering av kulturutveckling enligt beslut taget i mars 2014. Projekten är grupperade utifrån utvecklingsområde.

Ett fåtal projektansökningar som inkommit till 1 mars 2014 är fortfarande under behandling. Samtliga ansökningar besvaras även direkt till projektägaren.

Scenkonst

Medfinansiering av kulturutveckling inom scenkonst.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser musikverksamhet:

 • Afterglow (RS140137) 50 000kr för 2014. Projektägare är KBA-Stage. 
 • CHESS (the original UK version) (RS140139) 40 000kr. Projektägare är Ljudvågen i Varberg. Regionens medfinansiering avser de professionellas medverkan.
 • City Rock Festival (RS140112) 50 000kr. Projektägare är City Rock/Joakim Helenius.
 • Kattegatt Sea Ensamble (RS140024) 50 000kr. Projektägare är P Au:s Musik & Produktion.
 • IB Expo Utbildningsdagar 2014 (RS140133) 125 000kr. Projektägare är Musikgruppen Isildurs Bane.
 • Förstudie Vinna/Förlora (RS140108) 42 000kr. Projektägare Jan-Erik Sääf.

Teaterverksamhet

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser teaterverksamhet:

 • Internationellt kulturutbyte med Ryssland (RS140097) 20 000kr. Projektägare är Teater Albatross. Bakgrunden är en inbjudan till festivalen Smolenskij Ark.

Barn och unga

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projektet finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser barn och unga.

 • Olika nyanser av Nationalism, Patriotism, Rasism och Jämställdhet (RS140107) 30 000kr. Projektägare är Kulturkompaniet Kronor och Nycklar.

Film

Medfinansiering av kulturutveckling inom film.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser filmverksamhet:

 • Insekten (RS130258) 25 000kr. Projektägare är Björn Dahlman.
 • Unga kvinnors filmskapande (RS140123) 100 000kr. Projektägare är Kultur i Halland - Film.
 • Dokumentärfilmen Fabeln om sopgubben och fasanen (RS140140) 40 000kr. Projektägare är Andreas Kassel.
 • Jag ska dansa tills jag är hundra år! En dokumentär om danspedagogen Margot Rehmda. (RS140142) 15 000kr. Projektägare är Camilla Bondesson.
 • Aisha och hennes döttrar (RS140131) 20 000kr. Projektägare är Filmteller AB/Kine Boman.

Litteratur

Medfinansiering av kulturutveckling inom litteratur.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser litteratur:

 • Litterära verk av Bondesson (RS140109) 50 000kr. Projektägare är Bondessonsällskapet.

Bibliotek

Medfinansiering av kulturutveckling inom biblioteksverksamhet.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser bibliotek:

 • Omvärldsorientering för bibliotekspersonal 2014 (RS140104) 40 000kr. Projektägare är Kultur i Halland - Regionbibliotek.
 • Skrivkramp 2014, skrivarläger på Katrinebergs folkhögskola för unga 15-20 år (RS140125) 80 000kr. Projektägare är Kultur i Halland - Regionbibliotek.
 • Samverkan BVC - Bibliotek för barns språkutveckling (RS140126) 100 000kr. Projektägare är Kultur i Halland - Regionbibliotek.

Konstverksamhet

Medfinansiering av kulturutveckling inom konstverksamhet.

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser konstverksamhet:

 • Tantleken (RS140130) 30 000kr. Projektägare är Charlotte Berglin.
 • Drömdagar (RS140134) 30 000kr. Projektägare är Krystallia Sakellariou.

Bildkonst

Nedanstående beviljas medfinansiering. Projekten finansieras ur anslaget för kulturutveckling och avser bildkonst:

 • Ljudkonstfestival Listen 2014-2016 (RS140041) 185 000kr för 2014. Projektägare är Kulturföreningen Harp Art Lab.
 • Resa till Krigizistan (RS140094) 25 000kr. Projektägare är Kerstin Paradis Gustafsson.
 • 1965-2015 Fjäregruppen 50 år (RS140115) 50 000kr för 2014. Projektägare är Fjäregruppen.

Övrigt

Nedanstående beviljas medfinansiering. Verksamheten finansieras ur anslaget för kulturutveckling inom ramen för "Så kan du finansiera din idé":

 • Det börjar med ett tomt papper - separatutställning i Stockholm på Galleri Hera (RS140110) 13 000kr. Projektägare är Lisa Burénius.