Projekt som beviljats i november 2015

Nedanstående projekt beviljas medfinansiering av kulturutveckling enligt beslut taget i november 2015.

Besluten gäller ansökningar om bidrag till kulturutveckling som inkommit till 1 oktober 2015. Samtliga ansökningar besvaras även direkt till projektägaren.

Region Halland har 2015-11-19 beslutat att medfinansiera nedanstående projekt:

 • Musikaliskt berättarprogram (DNKS150225) med 70 000 kr. Projektägare: Hallands bildningsförbund.
 • Kulturentreprenörskurs (DNKS150229) med 100 000 kr. Projektägare: Dramalogen.
 • Utveckling av spelmanslagen (DNKS150237) med 90 000 kr. Projektägare: Hallands spelmansförbund.
 • Brudklänningen (DNKS150238) med 105 000 kr. Projektägare: Garnisonsmuseet.
 • Stjärnlösa nätter (DNKS150240) med 95 000 kr. Projektägare: Kultur i Halland.
 • Collective Communication (DNKS150241) med 45 000 kr. Projektägare: Robert Hais.
 • Myggjagare och näbbstövlar (DNKS150242) med 30 000 kr. Projektägare: Hallands Bygdegårdsdistrikt.
 • LÄNK (DNKS150243) med 68 000 kr. Projektägare: Riksteatern Halland.
 • Insekten (DNKS150245) med 45 000 kr. Projektägare: Björn Dahlman.
 • Break på Bygden (DNKS150247) med 100 000 kr. Projektägare: Hallands Bygdegårdsdistrikt.
 • Ett lyckat skapande skolaprojekt (DNKS150249) med 30 000 kr. Projektägare: Kultur i Halland.
 • Stjärnlösa nätter/Arrangörsstöd (DNKS150250) med 85 000 kr. Projektägare: Riksteatern Halland.
 • Arrangörsstöd Riksteaterföreningarna i Halland (DNKS150251) med 60 000 kr. Projektägare: Riksteatern Halland.
 • Fågelskådarna (DNKS150256) med 10 000 kr. Projektägare: Paolo Iskra.
 • Fraemling (DNKS150258) med 80 000 kr. Projektägare: Mikel Cee Karlsson.
 • Vitae (DNKS150259) med 9 000 kr. Projektägare: movEmotion.
 • Tre kvinnor, ett krig (DNKS150260) med 30 000 kr. Projektägare: Jan-Olof Nilsson.
 • Påverkan och engagemang (DNKS150261) med 100 000 kr. Projektägare: Hallands 4H.
 • Teaterdirektören på Skottorp (DNKS150264) med 200 000 kr. Projektägare: Görel Crona Produktion.
 • Its just sex (DNKS150266) med 10 000 kr. Projektägare: Claudia Kent.
 • Fábrica (DNKS150267) med 30 000 kr. Projektägare: Martin M Rugeles.
 • Det låter i Halland (DNKS150271) med 155 000 kr. Projektägare: Greger Siljebo.
 • Halländska sägner (DNKS150273) med 100 000 kr. Projektägare: Hallands kulturhistoriska museum.
 • Bikupan (DNKS150274) med 25 000 kr. Projektägare: Yxfilm AB.
 • Ultimate Fails (DNKS150275) med 25 000 kr. Projektägare: Made in Halmstad.
 • Kulturarvsstrategi framtida generationer (DNKS150276) med 150 000 kr. Projektägare: Kulturmiljö Halland.
 • Unga kvinnors filmskapande (DNKS140443) med 8 000 kr. Projektägare: Kultur i Halland.
 • Vidgat omvärldsperspektiv (DNKS150279) med 140 000 kr. Projektägare: Teater Halland.
 • Baertling/Olson (DNKS150280) med 250 000 kr. Projektägare: Hallands konstmuseum.
 • Doc Lounge Varberg (DNKS150281) med 185 000 kr. Projektägare: Teater Halland.
 • Filmkurs för tjejer (DNKS150282) med 60 000 kr. Projektägare: Kultur i Halland.
 • Fabeln om fasanen och sopåkaren (DNKS150283) med 62 000 kr. Projektägare: Filmkreatörerna.
 • Brand (DNKS150286) med 25 000 kr. Projektägare: Karolina Brobäck.
 • Poetry Slam (DNKS150287) med 38 000 kr. Projektägare: Kultur i Halland.
 • Romeo och Julia (DNKS150289) med 90 000 kr. Projektägare: Hallands bildningsförbund.
 • Efter stormen (DNKS150295) med 70 000 kr. Projektägare: SempreMedia.
 • Musikdramatiskt trollspel (DNKS150297) med 100 000 kr. Projektägare: Hembygdsföreningen Unnaryd & Jälluntofta.
 • Numenera; Strand (DNKS150300) med 30 000 kr. Projektägare: Vades/Eriksdotter AB
 • Bra start för Bokstart Halland (DNKS150233) med 75 000 kr. Projektägare: Kultur i Halland.
 • Hyllningskonsert för Alf Hambe (DNKS150226) med 45 000 kr. Projektägare: Hallands Akademi.
 • Kulturimperiet (DNKS150301) med 120 000 kr. Projektägare: Tidskriften Kulturimperiet.
 • Arkivljud och film (DNKS140460) med 200 000 kr. Projektägare: Hallands kulturhistoriska musem/Arkivverksamhet.

Region Halland har 2015-12-21 beslutat att medfinansiera:

 • Utveckling av verksamheten vid Konsthallen Hishult (DNKS150306) med 125 000 kr. Projektägare: Konsthallen Hishult

Projekten har bedömts med utgångspunkt i Hallands kulturplan 2014 - 2016, riktlinjer för regionalt kulturstöd, samt tillgängliga medel.