Projekt som beviljats i november 2016

Nedanstående projekt beviljas medfinansiering av kulturutveckling enligt beslut taget i november 2016.

Besluten gäller ansökningar om stöd till kulturutveckling som inkommit till 1 november 2016. Samtliga ansökningar besvaras även direkt till projektägaren.

Region Halland har beslutat att medfinansiera nedanstående projekt:

Släktforskardagarna (DNKS160155) med 50 000 kr. Projektägare är Hallands släktforskarförening.

Konstrundan i Halland (DNKS160158) med 75 000 kr. Projektägare är Konstliv Halland.

Pax et bonum (DNKS160163) med 25 000 kr. Projektägare är Shooting Star/Sandra Nelhans.

Isskåpet av Elsa Grave (DNKS160164) med 200 000 kr. Projektägare är Allkonstverket i Ysby AB.

Kulturentreprenörskurs Dramalogen (DNKS160165) med 100 000 kr. Projektägare är Dramalogen - Kulturförvaltningen Halmstad.

Arrangörstöd för publikutveckling (DNKS160167) med 65 000 kr. Projektägare är Riksteatern Halland.

Speglingar. Halländska möten i konsten (DNKS160168) med 250 000 kr. Projektägare är Hallands kulturhistoriska museum.

KYRGYZ STYLE - ett möte mellan konst och världsarv (DNKS 160169) med 150 000 kr. Projektägare är Hallands kulturhistoriska museum.

Komma hem (DNKS160170) med 50 000 kr. Projektägare är Rikard Svensson.

Människorna i Lugnarohögen (DNKS160174) med 25 000 kr. Projektägare är Kulturmiljö Halland.

Hagbard och Signe - Workshops (DNKS160175) med 80 000 kr Projektägare är Hallands bildningsförbund.

Finska krigsbarn i Halland (DNKS160176) med 100 000 kr. Projektägare är Hallands bildningsförbund.

Woman (DNKS 160182) med  65 000 kr. Projektägare är Camilla Bondesson.

Det var inte tänkt så här (DNKS160183) med 45 000 kr. Projektägare är Anna Öst.

Ika Nord (DNKS160184) med 40 000 kr. Projektägare är Emelie Löfgren.

Lära genom att göra film (DNKS160185) med 120 000 kr. Projektägare är Hallands länsförbund 4H.

Halländsk folksaga (DNKS160186) med 200 000 kr. Projektägare är Strandteatern.

Access (DNKS 160187) med 65 000 kr. Projektägare är Nathalie Ruiz/Artome.

T.I.A (DNKS 160188) med 70 000 kr. Projektägare är Iain Williamson Liljestam.

Exil (DNKS160194) med  25 000 kr. Projektägare är Helena Ekre.

Teater och konst för integration (DNKS160197) med 100 000 kr. Projkektägare är Teater Albatross.

Joesfin och Florin (DNKS160199) med  40 000 kr. Projektägare är Johanna Karlberg.

Skatten på Eneskär (DNKS160200) med 25 000 kr. Projektägare är Beatrice Lind Karlsson.

Summit 2017 (DNKS160201) med 164 000 kr. Projektägare är Kultur i Halland - Film.

Zorn bakom kameran (DNKS160202) med 50 000 kr. Projektägare är Klara Björk.

Cikadan och myrorna (DNKS160203) med 65 000 kr. Projektägare är Andreas Kassel.

(X)Sites (DNKS160205) med 250 000 kr. Projektägare är Konstnärscentrum Väst.

Sjönevad konstcentrum (DNKS160207) med 75 000 kr. Projektägare är Tor Palm.

Blanka - Varberg Choir Festival (DNKS160211) med 90 000 kr. Projektägare är Blanka - Varberg Choir Festival.

Hallandsfolk (DNKS160222) med 150 000 kr. Projektägare är Hallands spelmansförbund.