Projekt som beviljats i november 2017

Nedanstående projekt beviljas medfinansiering av kulturutveckling enligt beslut taget i november 2017.

Besluten gäller ansökningar om stöd till kulturutveckling som inkommit till 1 november 2017. Samtliga ansökningar besvaras även direkt till projektägaren.

Totalt inkom 47 projektansökningar, varav 29 fick beviljat stöd. Det totala sökta beloppet i denna omgång var 1 188 172kr för 2017 och 3 023 000kr för 2018.

Region Halland har beslutat att medfinansiera nedanstående projekt:

DNKS170254 – Hallands kulturförbund, Kulturmöte Halland – 25 000kr

DNKS170262 – Mantaray Film, Josefin & Florin – 40 000kr

DNKS170263 – Riksteatern Halland, LÄNK – 86 000kr

DNKS170266 – Falkenbergs Fotoklubb, Fotografi Falkenberg – 25 000kr

DNKS170276 – Hallands bildningsförbund, Revy-SM 2018 – 120 000kr

DNKS170285 – Jan-Olof Nilsson, Möten vid brunnen – 40 000kr

DNKS170286 – 4H, Ett skapande 4H – 60 000kr

DNKS170294 – Kulturskarven, Petter bjuder till – 65 000kr

DNKS170295 – Ideella föreningen Folkförelsernas arkiv i Norra Halland, Mötesplats arkiv – Fokusgrupp – 50 000kr

DNKS170296 – Lagan Biografer, Svenska filmdagarna 2018 – 20 000kr

DNKS170297 – Tony Holm, Salmo – 50 000kr

DNKS170298 – Föreningen Husknuten, Funkislotsen –100 000kr

DNKS170299 – Hallands bildningsförbund, Kammarfysikensemble – 80 000kr

DNKS170300 – Iain Williamson Liljestam, Wildlife Traffiking –50 000kr

DNKS170302 – Ami Skånberg Dahlstedt, The Crone/Yamanba – 150 000kr

DNKS170306 – Karolin Kent, Nutidens epidemic vol. 2 – 100 000kr

DNKS170307 – Konstnärscentrum Väst, X-Sites 2018 – 300 000kr

DNKS170309 – Garnisons- och luftvärnsmuseet, Hotet från luften – 30 000kr

DNKS170310 – Nathalie Ruiz, Access 2 – 100 000kr

DNKS170311 – Halmstads kommun Kulturförvaltningen, Läs spelet – 50 000kr

DNKS170312 – Maria Åkesson, Avsked – 35 000kr

DNKS170313 – Meira Ahmemulic, Från Andersberg till Angered – 40 000kr

DNKS170314 – Eva och Jörgen Persson, Konsten att leva med diagnoser – 40 000kr

DNKS170316 – Idyll AB, Förstudie Åke – 50 000kr

DNKS170317 – Lasse i Gatan – 40 000kr

DNKS170318 – Björn Dahlman, Leva med social fobi –35 000kr

DNKS170321 – Dan Fröberg, Från Andersberg till Angered – 40 000kr

(Med reservation för eventuella felskrivningar. Samtliga ansökningar besvaras även direkt till projektägaren).