Stöd till film och rörlig bild

Stöd kan sökas för filmprojekt som i väsentliga delar har anknytning till Halland.

Professionella filmare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att producera film och rörlig bild av hög kvalitet.

Fokus för stödet är att förbättra förutsättningarna för professionell regional film och rörlig bild i Halland.

Stöd ges även till filmvisningsarrangemang och andra filmkulturella initiativ.

Riktlinjer

Stöd kan ges i ett initialt skede eller under någon fas av projektet.

Filmen ska i väsentliga delar ha anknytning till Halland: Ämnet, produktionen, producent och upphovspersoner eller medverkande i övrigt.

Filmen ska levereras till Kultur i Halland på fysisk media med presstexter och pressbilder. Kultur i Halland ska ha rätt att visa filmen i icke-kommersiella sammanhang.

I eftertexter och i marknadsföringsmaterial ska anges att filmen är producerad med stöd av Region Halland.

Utlysning och ansökningsomgångar

  • Första omgången är öppen från den 1 mars med sista ansökningsdag den 1 april. Beslut meddelas i mitten av maj.
  • Andra ansökningsomgången är öppen från den 1 oktober med sista ansökningsdag den 1 november. Beslut meddelas i mitten av december.

Kontakta gärna Kultur i Hallands utvecklare för film och rörlig bild för att diskutera din projektidé.

Ansök så här:

Digitalt skickas ansökan till regionen@regionhalland.se.

Det går även bra att posta ansökan till: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.

Sista ansökningsdatum 1 april, respektive 1 november, gäller både den digitala och fysiska ansökan.

Observera: Endast Region Hallands ansökningsblankett kommer att godtas.

Digital ansökan

Den digitala ansökan kan fyllas genom att ladda ner, fylla i och mejla ansökningsblanketten till regionen@regionhalland.se

För frågor om projektidé kontakta våra utvecklare.

Här kan du se vilka projekt som fått stöd tidigare.