Stöd till film och rörlig bild

Stöd kan sökas för filmprojekt som i väsentliga delar har anknytning till Halland.

Syftet med stödet är att förbättra förutsättningarna för professionell regional film och rörlig bild. Professionella filmare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att producera film och rörlig bild av hög kvalitet.

Riktlinjer

Stöd kan ges i ett initialt skede eller under någon fas av projektet.

Filmen eller projektet ska i väsentliga delar ha anknytning till Halland: ämne, produktion, producent och upphovspersoner eller medverkande i övrigt.

Ansökan ska innehålla: projektbeskrivning, manus, samt i förekommande fall pilotfilm eller annat filmat material; budget, tidsplan samt plats för inspelning; personuppgifter med CV för producent, regissör, manusförfattare och fotograf; organisationsnummer för produktionsbolag eller förening.

I eftertexter och i marknadsföringsmaterial ska anges att filmen är producerad med stöd av Region Halland.

Den färdiga filmen ska levereras till Kultur i Halland på fysisk media med presstexter och pressbilder. En trailer eller liknande ska levereras via länk. Kultur i Halland ska ha rätt att visa filmen i icke-kommersiella sammanhang. Detta sker alltid i samråd med projektägaren.

Region Halland kan utöver att stödja filmprojekt ge stöd till filmvisningsarrangemang och andra filmkulturella initiativ. Ansökningar för filmvisningsarrangemang och andra filmkulturella initiativ görs via Stöd för kulturutveckling.

Utlysning och ansökningsomgångar

  • Första omgången är öppen från den 1 mars med sista ansökningsdag den 1 april. Beslut meddelas i mitten av maj.
  • Andra ansökningsomgången är öppen från den 1 oktober med sista ansökningsdag den 1 november. Beslut meddelas i mitten av december.

Ansökningar som inkommer utanför ansökningsperioderna kommer att avvisas.

Kontakta Kultur i Hallands utvecklare för film och rörlig bild innan du skickar in din projektansökan.

Ansökningsblankett

Ansökan skickas till:

e-post: regionen@regionhalland.se

Det går även bra att posta ansökan till:

Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.

Information om beslut

Beslut meddelas via e-post till den kontaktperson som angivits i ansökan.

Vilka som beviljas stöd publiceras på Region Hallands webbplats (i mitten av maj samt i mitten av december).

Rekvisition av anslag

Beviljat anslag måste rekvireras för att utbetalning ska ske. Det ska göras med rekvisitionsblankett som finns att hämta här.

Redovisning

En skriftlig slutrapport ska lämnas till Region Halland, senast det datum som anges i beslutsmeddelandet. Läs mer om redovisning av projekt och ladda ner den blankett som ska användas via den här länken.

Informera om ni fått stöd från Region Halland

Alla projekt som beviljats kulturstöd från Region Halland ska informera om det i marknadsföring och pressmaterial. Det ska ske genom Kultur i Halland - Films logotyp och följande text: ”Med stöd av Region Halland”.

Kultur i Halland - Films logotyp laddas ned på från den här webbsidan (till höger eller längst ner på sidan, beroende på vilken webbläsare du använder).

Här kan du se vilka projekt som fått stöd tidigare.