Stöd till kulturutveckling (projekt)

Utvecklingsstödet ska möjliggöra genomförandet av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet och stärka Hallands utveckling och attraktionskraft. Region Halland kan stödja projekt som bidrar till att Region Hallands kulturpolitiska mål nås och till genomförandet av Hallands kulturplan.

Syfte/Utvecklingsmål

Utvecklingsstödet ska möjliggöra genomförandet av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet och stärka Hallands utveckling och attraktionskraft.

Regionalt perspektiv

Projektet ska avse regional verksamhet och/eller vara av regionalt intresse och ha betydelse utöver det lokala. Det är inte en ersättning för utebliven kommunal prioritering. För lokal kulturverksamhet svarar kommunerna. Ett projekt kan äga rum i endast en kommun om det har betydelse för Halland.

Kulturplanens mål och inriktning

Projekt ska bidra till att Region Hallands kulturpolitiska mål nås och till genomförandet av Hallands kulturplan.

Verksamheten ska beakta

Genus-, interkulturellt-, funktionshinders-, tillgänglighets- och hbt-perspektiv.

Prioriteringar

 • Professionell kvalitet och god genomförandekapacitet.
 • Nytänkande kring metoder, arbetssätt, samarbetspartners och publik.
 • Ny regional infrastruktur eller större profilskapande kulturevenemang.
 • Projekt där det finns fler finansiärer än Region Halland.
 • Projekt där det framgår hur resultatet av utvecklingsarbetet ska tas tillvara.

För vad kan man inte söka?

 • Stöd beviljas inte till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt.
 • Investeringar i lokaler eller utrustning.
 • Fonograminspelning eller fonogramutgivning.
 • Projekt med amatörverksamhet som inte innehåller någon professionell medverkan.
 • Bidrag till kör- och ensembleresor.
 • Konserter eller föreställningar av engångskaraktär.

Utlysning och ansökningsomgångar

 • Första omgången är öppen från den 1 mars med sista ansökningsdag den 1 april. Beslut meddelas i mitten av maj.
 • Andra ansökningsomgången är öppen från den 1 oktober med sista ansökningsdag den 1 november. Beslut meddelas i mitten av december.

Kontakta utvecklarna för respektive kulturområde för att diskutera din projektidé.

Ansök så här:

Sista ansökningsdatum 1 april, respektive 1 november, gäller både den digitala och fysiska ansökan.

Observera: Endast Region Hallands ansökningsblankett kommer att godtas.

Digitalt skickas ansökan till regionen@regionhalland.se

Det går även bra att posta ansökan till:

Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.

Digital ansökan

Den digitala ansökan kan fyllas genom att ladda ner, fylla i och mejla ansökningsblanketten till regionen@regionhalland.se

För frågor om ansökan, kontakta gärna Anders T Carlsson. För frågor om projektidé, kontakta våra utvecklare.

Om din projektidé handlar om film eller rörlig bild, se särskild information om stöd till film och rörlig bild.

Information om beslut

Beslut meddelas via e-post till den kontaktperson som angivits i ansökan.

Rekvisition av anslag

Beviljat anslag måste rekvireras för att utbetalning ska ske. Det ska göras med rekvisitionsblankett som skickas ut tillsammans med beslut om beviljat stöd.

Redovisning

En skriftlig slutrapport ska lämnas till Region Halland efter projektslut. Läs mer om redovisning av projekt och ladda ner den blankett som ska användas via den här länken.

Informera om ni fått stöd från Region Halland

Alla projekt som beviljats kulturstöd från Region Halland ska informera om det i information, marknadsföring och pressmaterial. Det ska ske genom att ha med Region Hallands logotyp och/eller följande förklarande text: Med stöd av Region Halland.

Region Hallands logotyp laddas ned på från den här webbsidan (till höger eller längst ner på sidan, beroende på vilken webbläsare du använder).