Information om arrangemanget

Författare möter kritiker!

Krystallia Sakellariou.

Krystallia Sakellariou är en av två författare som sökt och blivit uttagen till Kultur i Hallands första konstsamtal, ett fördjupat samtal mellan två kritiker och en moderator om Krystallia Sakellarious senaste verk.

Omslagsbild för "Denna bok tillhör Krystallia S".De diskuterar hur Krystallia Sakellariou byggt upp sin bok, vad som kunde göras bättre och vad de fängslas av. De ser likheter och olikheter med andra författare och konstnärer.

Krystallia Sakellariou är med under samtalet och kommer - om hon vill - att få säga några ord på slutet.

Du som lyssnar får också komma med dina synpunkter.

Inbjudna kritiker

  • Felicia Stenroth, litteraturkritiker och författare.
  • Åsa Elieson, kritiker och konstnär.

Moderator är Magnus William-Olsson. Samtalet spelas in och sänds och distribueras via bibliotekens sajter och sociala medier.

Felicia Stenroth, Åsa Elieson och Magnus William-Olsson.

Konstsamtal – ett stöd till verksamma kulturskapare

Syftet med Kritikstöd för halländska författare är att professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet.

Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Det är också ett sätt för Region Halland att stödja det offentliga och fördjupade samtalet om konstens roll. Och ett sätt att visa kritikens viktiga roll i den offentliga debatten.

Konstsamtal om andra kulturformer planeras komma framöver.