Information om arrangemanget

Författare möter kritiker.

Annika Bengtsson.

Annika Bengtsson är en av två författare som blivit uttagna till Kultur i Hallands konstsamtal 2018, ett fördjupat samtal mellan två kritiker och en moderator om Annika Bengtssons senaste verk, Såren som aldrig läker.

Såren som aldrig läker, omslagsbild.Annika Bengtsson debuterade som romanförfattare 1984. Såren som aldrig läker är hennes nionde roman.

Kritikerna diskuterar hur Annika Bengtsson byggt upp sin bok, vad som kunde göras bättre och vad de fängslas av. De ser likheter och olikheter med andra författare och konstnärer.

Annika Bengtsson är med under samtalet och kommer - om hon vill - att få säga några ord på slutet.

Du som lyssnar får också komma med dina synpunkter.

Inbjudna kritiker

Cilla Naumann är författare och kritiker. Hennes senaste roman, Den oändliga familjen, utkom 2018.

Jörgen Gassilewski är poet, prosaist och kritiker. Hans senaste bok är romanen Hastigheten, 2017. Båda kritikerna är mycket vana att undervisa i kreativt skrivande och har stor erfarenhet av kritiska samtal om litterära verk.

Moderator är Magnus William-Olsson. Samtalet spelas in och sänds och distribueras via bibliotekens sajter och sociala medier.

Jörgen Gassilewski (foto: Caroline Andersson), Cilla Naumann (foto: Charlie Drevstam) och Magnus William-Olsson.

Konstsamtal – ett stöd till verksamma kulturskapare

Syftet med Kritikstöd för halländska författare är att professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet.

Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Det är också ett sätt för Region Halland att stödja det offentliga och fördjupade samtalet om konstens roll. Och ett sätt att visa kritikens viktiga roll i den offentliga debatten.

Konstsamtal om andra kulturformer planeras komma framöver.