Information om arrangemanget

Vad innebär ett barnrättsperspektiv, vilka krav ställs på en kommun när barnkonventionen blir lag?

Barnkonventionen som lag – vad betyder det?

Barnrättskonsult Åsa Ekman

Åsa Ekman. Foto: Anna-Carin Isaksson.Åsa Ekman arbetar sedan 15 år med att implementera, genomföra och sprida kunskap om barnkonventionen. Som anställd i olika kommuner för att implementera konventionen och som konsult för att hjälpa organisationer med allt från utbildningar, genomföra dialoger med barn till att ta fram styrdokument för barnrättsarbetet. Hon har till exempel jobbat med metoder och processer för att möjliggöra barns och ungas inflytande, initierat och tagit fram konceptet kommunutvecklare, tagit fram policydokument, handlingsplaner och strategier med utgångspunkt i barnkonventionen, med mera.

Program

  • 16.30 Kaffe/smörgås och mingel
  • 17.00 – 18.00 Åsa Ekman – Barnkonventionen som lag, vad betyder det?
  • 18.00 Frågestund
  • 18.30 Avslutning

Mötesplats barnkultur.

Mötesplats barnkultur

Mötesplats Barnkultur är för dig som är intresserad av vad som händer just nu inom barnkulturområdet.
Fyra gånger om året presenteras inbjudna gäster, nyskapande projekt, spännande verksamheter, senaste forskningsrönen, nya kulturpolitiska reformer eller något annat högaktuellt ämne, på olika platser i Halland. Olika ämnen varje gång inom något av alla kulturområden; musik, dans, film, teater, litteratur, konst, slöjd med mera. Kom och mingla, diskutera och ta del av senaste nytt!

www.regionhalland.se/motesplatsbarnkultur