Information om arrangemanget

Metallmorfoser

Trion Huang-Draglund-Rudolfsson förenar svenskt med internationellt, starkt med svagt och erövrar nytt musikaliskt land tillsammans. En bländande pianist, en virtuos trumpetare och en genommusikalisk trombonist: det här är tre världsvana solister som brinner för kammarmusik och att spela tillsammans.