Information om arrangemanget

Metallmorfoser

Trio HDR. Foto: Anna Gren.

Trio HDR

Trion Huang-Draglund-Rudolfsson förenar svenskt med internationellt, starkt med svagt och erövrar nytt musikaliskt land tillsammans. En bländande pianist, en virtuos trumpetare och en genommusikalisk trombonist: det här är tre världsvana solister som brinner för kammarmusik och att spela tillsammans.

  • David Huang – piano
  • Filip Draglund – trumpet
  • Mikael Rudolfsson – trombon

www.regionhalland.se/storm