Information om arrangemanget

Tillsammans med Fåravelsföreningen i Halland arrangerar vi på Kultur i Halland – Slöjd en dag med kursledarna Kerstin Paradis Gustafsson och Kia Gabrielsson Beer, då vi lär oss hur man som fårägare kan öka värdet på sin ull. Särskilt vit ull från köttfårsraser är intressant när det gäller att få betalt för ull.

Hållpunkter med tider:

9.00 Start med presentation av dagen och deltagarna. Kaffe med fralla.
9.30-12.00 Kurs. Se text nedan om innehållet.
12.00-13.00 Lunch från Öströö Fårfarm
13.00-15.00 Kurs, fortsättning
15.00 Kaffe med dopp
15.30-17.00 Kurs
17.00 Avslut

Kursmaterial:

Fårägarnas egen ull med minst två klippta ullfällar per gård. Gärna fler och helst olika ull från gården. Vårull, helårsull, smutsig höstull, ull med filtade toppar, lammull, baggull, tackull osv.

Har du inte egna fällar, kommer Kultur i Halland – Slöjd köpa in fällar från Carl-Oskar Allared

Kia Gabrielsson Beer berättar om sin del:

Vi tittar, lyssnar, klämmer och känner på klippt ull från dina djur och analyserar varje enskild ullfäll.

  • Vad är det som är bra med just den här ullen?
    Ex glans, spänst, styrka, silkighet, krusighet, märgfrihet, längd mm.
  • Vad kan bli bättre?
    Ex klippteknik, sortering vid klippning, foderstat, bete, foderhäck, klippningstillfälle mm.
  • Vad kan ullen användas till?
    Ex handspinning, tovning, lönspinning, försäljning till spinneri, gödsel mm.

Varje undersökt fäll får ett dokument där dess egenskaper noga beskrivs samt användningsområde. Detta för att antingen användas i samband med försäljning via nätet/hemma på gården eller för att lära sig och kunna jämföra med fler ullfällar hemma efter kursen.

Den här kursdagen vänder sig till alla fårägare men kanske främst till dem som har vita får av s k köttrastyp där det finns en mycket stor utvecklingspotential och där det finns köpare som är beredda att betala för det extraarbetet som en bra ull kan innebära. Glöm "sanningen" om att ull från raser som Dorset, Texel, Ostfriesiskt mjölkfår, Suffolk och korsningar med dessa och ex Finull endast lämpar sig att ha i trädgården.

Jag, Kia, har givetvis SM ögonen med mig och eftersom jag inte sitter med i juryn kommer jag att rekommendera fina fällar att skickas till Ull SM 2018. Särskilt inom crossbredgruppen finns det stort utrymme för många, många fler deltagare! Givetvis är alla raser och korsningar välkomna på kursen, men att jag trycker på crossbredullen kommer sig av att den så inrotade sanningen att den är värdelös samtidigt som vi importerar massor med ull av samma kvalitet från Norge och Nya Zeeland.

Tips

Söndag 11 februari håller vi även kursen "Ullkännedom för ullhantverkare"