Dina personuppgifter i våra register

Enligt personuppgiftslagen (från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen) krävs samtycke eller annat lagstöd för att spara personliga data. När du registrerar dina uppgifter genom att du fyller i ett formulär, en blankett eller på annat sätt anmäler dig till någon aktivitet som arrangeras av Kultur i Halland så kommer dina personuppgifter att sparas i vårt register.

När du registrerar dina personuppgifter hos oss innebär det också att du godkänner att vi sparar uppgifterna.

Hur personuppgifterna används och hur länge de sparas beror på i vilket sammanhang de lämnas, och information om tidsperioden och ändamålet står i formuläret eller anmälningsblanketten.

Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra ditt deltagande.

Vilka personuppgifter sparas?

De uppgifter vi sparar är namn, kontaktuppgifter och relevant information kopplat till den aktivitet du anmält dig till, eller de frågor du besvarat.

Hur används personuppgifterna?

Personuppgifterna används för att vi ska veta vilka som har anmält sig till aktiviteter och kunna fullgöra vårt åtagande, för att göra urval bland dem som ansöker om stöd eller medverkan (etc).

Personuppgifterna används också för att vi ska kunna kontakta dig och informera om den aktivitet du anmält dig till samt om kommande aktiviteter, eller för att vi ska kunna svara eller ställa följdfrågor om du lämnat förslag eller åsikter.

Dina rättigheter

Du har rätt till registerutdrag, rättelse, radering, begränsning och till att invända mot behandlingen, samt till att återkalla samtycket. Du har också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för uppgifter som samlas in av Kultur i Halland är Driftnämnd Kultur och skola, Region Halland.

Läs mer om behandling av personuppgifter inom Region Halland

Kontakt:

Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Telefon: 035 - 13 48 00 (vx) e-post: regionen@regionhalland.se.

Om du har frågor eller vill kontakta Region Hallands dataskyddsombud kan du också skicka e-post till: dataskydd@regionhalland.se