Kalender - Kultur i Halland

Möten, utbildningar och andra evenemang arrangerade av Kultur i Halland eller av projektägare.

Vi vänder oss till dig som är kulturaktör, kultursamordnare eller anställd inom privat, kommunal eller regional kulturverksamhet. Vi vänder oss också till arrangörer och samarbetspartners, samt till dig som på något sätt arbetar med eller kommer i kontakt med Kultur i Hallands verksamheter i din yrkesroll.