Information om arrangemanget

Alla barn har rätt till ett språk!

 

Välkomna till en nationell konferens om små barns språkutveckling.

PROGRAM

8.30 Registrering

9.00 Välkommen!
Representanter för Region Halland och Kulturrådet.

9.15 Dags att höja ribban!
Varför är det viktigt att satsa på små barns språkutveckling? Varför är det viktigt att samverka kring små barns språkutveckling?
Dessa två frågor har besvarats genom projektet Samverkan BVC–bibliotek för barns språkutveckling: forskning och best practice, som pågått i Halland.
Föreläsare: Maria Ehde Andersson, projektledare samt utvecklingsledare bibliotek för barn och unga vid Kultur i Halland och Gerd Almquist-Tangen med. dr, BHV-utvecklare vid Uppdragsavdelningen Regionkontoret.

10.00 Fika

10.30 Ett år med Bokstart
Projektledarna berättar om sina erfarenheter från Kulturrådets pilotprojekt där biblioteksanställda gör hembesök hos familjer då deras barn är 6 och 12 månader gamla. Uppdraget är att lyfta den allra tidigaste, men så avgörande, språkutvecklingen och överlämna bokgåvor. Inför projektstart var frågorna många, hur skulle vi tas emot och kan verkligen ett besök på mindre än en timme göra någon skillnad? Nu vet vi mera...
Föreläsare: Gertrud Widerberg, lokal projektledare för Bokstart i Göteborg, Maria Eriksson, lokal projektledare för Bokstart i Landskrona.

11.45 Lunch

12.45 Flerspråkig utveckling hos barn
Många barn lever i miljöer där det ibland inte finns tillgång till kamrater på modersmålet eller kompetenta talare av andraspråket. Nu finns också en stor mängd nyanlända barn som behöver stöd för sin språkutveckling på båda språken. För att kunna hjälpa barnen på bästa sätt behöver all personal runt dem kunskaper om flerspråkig utveckling och olika kulturers syn på hur barn lär sig språk, inte minst vår egen. Föreläsningen tar upp vad man behöver tänka på när man följer språkutvecklingen hos flerspråkiga barn, och hur man kan stödja dem.
Medverkande: Eva-Kristina Salameh, med dr och leg logoped, har sedan 70-talet arbetat med flerspråkiga barn vid logopedmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Hon forskar framförallt om språkstörning hos svensk-arabiska barn, men har också deltagit i skolprojekt kring flerspråkiga barns skolgång.

14.30 Fika

15.00 –16.30 Språkglädje med Catarina!
Under detta pass får du tips och trix som fungerar språkutvecklande för barn. Låt dig inspireras av hur man kan konkretisera sagor och bilderboksläsning! Hur kan man använda köket, hallen och lekplatsen för att lustfyllt utforska språket. Teori och praktik kommer att varvas under detta pass.
Föreläsare: Catarina Sjöberg, leg. logoped, Halmstad.

Ett arrangemang av Kultur i Halland och Statens kulturråd.