Information om arrangemanget

Kostnadsfri heldagsutbildning 18 maj 2017 på Katrinebergs folkhögskola för kulturaktörer i Halland som är intresserade av att arbeta med Skapande skola-projekt.

Under dagens utbildning kommer vi gemensamt att diskutera konsten och kulturens roll i skola och lärande och hur Skapande skola kan bidra till elevers växande som människor.

Ansvarig för dagens innehåll och upplägg är rektor och förskolechef Märtha Pastorek Gripson, Fil. Doktor i estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap.

Innehåll

  • Inblick i skolans organisation, värdegrund och uppdrag.
  • Från aktivitet till lärande.
  • Didaktiska verktyg och förhållningssätt.
  • Normkritiska perspektiv.

Anmälan

Anmälan och frågor skickas direkt till hugo.v.tham@regionhalland.se Obs! Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är torsdagen den 27 april 2017.

Uppge namn, e-post, mobilnummer och bostadsadress samt den eller de konstformer du arbetar med. Ange önskemål om specialkost m.m.

Kostnad: Dagen är kostnadsfri. Vi tar ut en avgift på 500 kronor exkl. moms för plats som inte avbokas
eller ersätts av kollega.

Lokalerna är tillgänglighetsanpassade.

Arrangör: Kultur i Halland, Hugo Tham, utvecklare barn och unga.

Program

8.30 Incheckning och registrering för deltagarna.

9.00 Introduktion

9.05 Inblick i skolans organisation, värdegrund och uppdrag. Kulturutövare i Skapande skola, Skolans styrdokument.

10.30 Kaffepaus

10.45 Från aktivitet till lärande – Aktuell forskning om estetisk verksamhet, metasamtal och kunskapsproduktion. Normkritiska perspektiv. Estetik, konst och kulturverksamhet i relation till genus, funktionalitet, klass och etnicitet. Gropar och bryggor?

12.30 Gemensam lunch.

13.30 Hur möter du de som inte vill? Didaktiska verktyg och förhållningssätt presenteras, för att skapa lust och motivation.

14.00 – 16.00 Från tanke till handling – en skiss över ett projekt. inkl. fikapaus. I diskussioner kommer utmaningar och möjligheter med ett projekt att ventileras. Syftet är att man i text formulerar sig kring sitt arbete på ett sätt som blir begripligt i skolkontexter, och där man ringar in vilket lärande man vill att eleverna ska uppnå.

16.00 – 17.00 Avslutning och muntlig utvärdering.

Välkommen!