Information om arrangemanget

Välkommen till en eftermiddag då vi berättar och visar metoder kring de språkväskor som arbetats fram inom projektet Språk-kedjan!

"Hur är det tänkt att materialet i språkväskorna ska användas? Varför finns det och det materialet med? Vad kan vi ersätta förkommet material med?" är frågor vi hoppas besvara. Det blir en presentation av tankarna bakom innehållet i väskorna samt visning av och förslag på användning av materialet. Vi kommer även att visa ersättningsmaterial till material som inte längre går att få tag på.

Program:

13.00 –13.15 Kort introduktion av Maria Ehde Andersson (som var projektledare för projektet Språk-kedjan).

13.15 –16.00 Vad finns i Språk-kedjans ryggsäckar och varför? Catarina Sjöberg och Ulrika Thorbjörnsson presenterar och demonstrerar metoderna och materialet som finns i ryggsäckarna. Vi fikar under tiden.

16.00 –16.15 Sammanfattning och avslutning.

Medverkande:

  • Catarina Sjöberg, leg logoped.
  • Ulrika Thorbjörnsson, utvecklingsledare bibliotek vid Halmstads stadsbibliotek.
  • Maria Ehde Andersson, utvecklare bibliotek barn – processledare Språkstart Halland.