Information om arrangemanget

Shirley Harthey Ubilla – hiphop | Clara Björck – jazz | Magnus Anderson – barndans/kunskapande rörelse | Karolin Kent – somatisk praktik

Inspirationsdag för lärare, pedagoger och ledare inom dans i Halland.

Handledare och klasser

Shirley Harthey Ubilla – hiphop

Shilrley Harthey Ubilla.Shirley är i grunden streetdansare och utbildad vid Dans och cirkushögskolan och Åsa folkhögskola. Hon är verksam i Stockholm där hon arbetar som performer, koreograf samt som huvudlärare i street vid Dans och cirkushögskolan. Hennes arbete går att definieras utifrån två utgångspunkter: en som tar avstamp i streetdance som genre och dess tradition och den andra som rör sig från en teoretisk, samtid performativ inriktning. Shirleys konstnärliga arbete och undervisning genomsyras av frågor rörande genus, vithet och intersektionalitet. Hon är en av medlemmarna i dans- och performancegruppen JUCK.

Om klassen

Vi kommer att arbeta med steg som har sitt ursprung i old school hiphop samt en dansfras där du får testa på Shirleys tolkning av hiphop som stilinriktning och dess estetik.

Magnus Anderson – barndans/kunskapande rörelse

Magnus Anderson.Magnus Anderson arbetar som danslärare/dansutbildare på Värmdö Kulturskola, DOCH, LTU och
GIH. Utbildad bl a vid DOCH, DSC/New York och CDC/Seattle. Som lärare lägger han mycket fokus på att låta unga dansare uppleva sig själva som skapande artister och konstnärer.

Om klassen

Kunskapande rörelse – Vill du som lärare inspireras till att använda kreativitetens kraft i undervisning?
Är du sugen på att fördjupa din och dina elevers upplevelse om dans? Upptäck hur ett konceptuellt förhållningssätt och principer baserade på hjärnforskning kan ha en positiv effekt på lärande och på sättet vi gör dans. I en workshop tillsammans med Magnus vidgar du din upplevelse av hur vi skapar en miljö som gör både lärare och elever sugna på utveckling och kunskapande.

Clara Björck – jazz

Clara Björck.Clara Björck arbetar som adjunkt i jazzdans på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm och arbetar utöver det som frilansande pedagog, koreograf och dansare. I sin undervisning har hon mött både barn och vuxna, professionella och nybörjare i workshops, längre konstnärliga processer och ”på klass” och har ett stort intresse för hur man kan utveckla jazzdansen både konstnärligt och i undervisningssituationer.

Om klassen

”Med en bas i jazzens dynamiska grunder: låg tyngdpunkt, suspension, musikalitet och form har jag byggt upp en klass där du som deltagare ska få möjlighet att arbeta igenom kroppen och få med dig inspiration in i din egen verksamhet, vare sig du undervisar eller är dansare. Klassen innehåller båda improvisation och koreograferat material och syftar till att du ska få möjlighet att utforska, utmanas och svettas i ett tryggt rum. Jag är starkt influerad av min samtid och försöker inkorporera flera av jazzens olika stilar och uttryck – utan att för den skull släppa dess tradition.”

Karolin Kent – somatisk praktik

Karolin Kent.2017 avslutade Karolin Kent studier inom somatisk rörelsepraktik och Laban rörelseanalys. Därefter arbetar Kent med den somatiska praktiken på olika sätt såsom med personer med psykisk ohälsa, samt rörelse för alla kroppar. I det konstnärliga projektet Nutidens Epidemi, som diskuterar utmattningssyndrom, där den somatiska praktiken ger förslag till ett annat varande och utgångspunkt i kreativa processer. 2011 examinerades Karolin på Trinity Laban i London och har därefter arbetat med att driva scenkonstprojekt av olika slag nationellt och internationellt. Konstnärligt är hennes koreografiska metoder och strukturer ofta uteslutande improvisatoriska samt interdisciplinära.

Om klassen

Somatisk praktik är en grundläggande kunskap som ger verktyg för att röra sig på ett medvetet och säkert sätt för att förhindra skador och även förstå hur en kan rehabilitera sig från skador. Den kan hjälpa dansaren in i andra tekniker, koreografi och uttryck med en ökad kroppsförståelse. Det ger oss en möjlighet att se på rörelse med ett nytt och mer vidgat perspektiv samt kan förlänga dansarens aktiva yrkesliv. Somatiskt förhållningssätt till dans vidgar även idéen om vilka kroppar som kan dansa, bli professionella dansare och vad rörelse och danskonst kan vara.

Dagen arrangeras av Dansstudion Varberg, Studieförbundet Vuxenskolan och Kultur i Halland.