Information om arrangemanget

”Kom igång med DAISY –direkt!” - en studiedag om tillgänglighet

Program:

  • 9.00 Hur utformar vi våra skyltar med tanke på synskadade och andra med funktionsnedsättningar? Marie-Louise Thärnå, kommunikatör Hallands sjukhus Halmstad
  • Förmiddagskaffe och fralla
  • Ca 10.30 Varför är det bra med talböcker? Jenny Nilsson, barnbibliotekarie och ansvarig för Barnens TPB
  • Lunch på egen hand
  • 12.45 DAISY Direkt, information om projektet och tjänsten Enskild nedladdning. Hilda Androls, projektledare för projektet DAISY Direkt
  • 14.30 I huvudet på en dyslektiker. Petra Nylén och Niklas Nilsson, Dyslexiförbundet FMLS i Halland. (fika under tiden)
  • 16.00 Avslutning

Studiedagen är kostnadsfri, kaffe på förmiddag och eftermiddag ingår.

Möjlighet att delta halva dagen för den som önskar. För arrangemanget står Regionbibliotek Halland i samarbete med TPB och Biblioteken i Halmstad.

Anmäl dig senast 20 september till Eiler Jansson eiler.jansson@regionhalland.se tel. 035-17 98 60

Välkomna hälsar

Eiler och Maria på regionbiblioteket