Information om arrangemanget

Kördirigering i teori och praktik - En workshop med Eric Ericsons Kammarkör och Fredrik Malmberg.

Fredrik Malmberg och Eric Ericsons kammarkör.

Du erbjuds som kördirigent i Halland, att medverka vid en workshop/clinic tillsammans med Eric Ericsons Kammarkör och Fredrik Malmberg.

Du kan medverka som dirigent eller askultant. Du får samma dag en förberedande, teoretisk session med Fredrik Malmberg innehållande repetitionsmetodik med mera. Sedan följer en session med EEKK där du kommer att få möjlighet att aktivt dirigera i 20-25 minuter. Som askultant erbjuds du också att sjunga med i EEKK. Repertoar väljs ur vårt konsertprogram eller alternativ repertoarlista.

  • Kostnadsfritt deltagande
  • Begränsat antal platser
  • Anmälan till patric.aurell@regionhalland.se senast 25 augusti. Vid anmälan, vänligen uppge namn, mobilnr., mejladress, samt om du önskar delta som dirigent eller askultant.

Arrangeras av Region Halland - Kultur i Halland och ingår i konceptet STORM - En kammarmusikalisk resa.