Information om arrangemanget

Lyfta läsandet - Hur vi når alla elever genom samverkan mellan skolbibliotek och pedagoger - inspiration kring MTM, Inläsningstjänst och Läslyftet

Välkommen till en inspirationsdag kring skolbibliotek och skola

Läslyft för alla!?

Program:

 • 09.00-09.15 Inledning
 • 09.15-10.15 Läslyftet – en resurs för samverkan och utveckling
  Erica Eklöf
 • 10.15 – 10.45 Fika under tiden
 • 10.45 -11.45 Inläsningstjänst - Patrik Forsmark, utbildningsansvarig, presenterar verksamheten.
 • 11.45 -13.00 Lunch på egen hand
 • 13.00 -14.00 Skolbibliotek för alla. Helena Nordqvist
  Användarservice skolbibliotek, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
 • 14.00-15.30 Vilka utmaningar står jag inför? Vilket stöd skulle jag behöva för det fortsatta arbetet? Hur går vi vidare?
  Uppdelning i grupper.
  Fika under tiden

Anmälan senast den 10 juni till eiler.jansson@regionhalland.se

Varmt välkommen!

Maria Ehde Andersson, utvecklingledare bibliotek - Barn och unga, Kultur i Halland

Erica Eklöf, språk-, läs- och skrivutvecklare, samordnare Läslyftet & NCS referensgrupp

Eiler Jansson, utvecklingsledare bibliotek - Rum och medier, Kultur i Halland