Information om arrangemanget

Utbildnings- och nätverksträff 17/2:

Slöjd i färskt trämaterial – möjligheter, inspiration och utmaningar.

Ur Björk

Programmet innehåller bland annat presentation av konceptet "Slöjda för en bättre värd", filmen "Om att välja hantverk" och av ett nytt pedagogiskt koncept på temat björken där naturvetenskap möter slöjd. Visning av utställningen Ur Björk, fika och nätverkan mm.

KnivTräffen arrangeras av Kultur i Halland – Slöjd, Falkenbergs museum – designmuseum och Kultur- och fritidsförvaltningen i Falkenberg.

Se hela inbjudan till utbildnings- och nätverksträffen här. (PDF-dokument, 1,0 MB)