Information om arrangemanget

Vill du utbilda dig till Slöjdhandledare?

Kultur i Halland – Slöjd startar Grundutbildning för slöjdhandledare med start 16 januari 2018.

Fingerdockor.Utbildningen erbjuder dig, med eller utan förkunskaper, redskap för att slöjda säkert och enkelt tillsammans med barn och unga. Pedagogiken går också att använda i sammanhang där man slöjdar med vuxna och äldre.

Utbildningsträffar

Utbildningsupplägg: 40 studietimmar fördelat på 6 träffar.

 • kl. 08.30- 16.10
 • Den 16 jan, 30 jan, 27 feb, 13 mars, 10 april och 24 april.

Varje tillfälle innehåller både en teoretisk och praktiskdel.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett utbildningsintyg.  För att få ett fullständigt utbildningsintyg krävs närvaro på alla sex träffar. Intyg ges alltid på genomförda delmoment om inte närvaro vid alla.

Vi kommer att vara på Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro, i deras trevliga lokaler. Material, för- och eftermiddagsfika samt lunch ingår.

Kurshandledare:

Halmkrona.Karolina Witt

Slöjdhandledarutbildare, konsthantverkare och kostymör

Lina Envall

Slöjdhandledarutbildare, slöjdare och hemslöjdskonsulentutbildad

Samt gästföreläsare.

Utbildningsinnehåll

Teoridel

 • Slöjden med barnet i centrum.
 • Om slöjd och strukturer Vad är slöjd?
 • Slöjden i en trygg miljö.
 • HLR - Hjärt-lungräddning barn samt olycksfall i slöjdrummet.
 • Slöjden som resurs - hållbarhet.
 • Genus jämställdhet - barn och slöjd.
 • Slöjdens utforskande och reflekterande arbetssätt.
 • Slöjdens rum.
 • Pedagogikens fem förhållningssätt.
 • Slöjda i gemenskap - mångfald och integration.
 • Barnet som medskapare.
 • Slöjdens berättelser - ord och magi.
 • Grupparbete - slöjdaktiviteter.
 • Slöjdens lust och nytta.

Praktisk del / workshop

 • Täljkniv.Hastkorg.
 • Grannlåtsbroderi.
 • Våttovning.
 • Pappslöjd.
 • Plåtslöjd.
 • Täljning i färskt trä.
 • Fågel fisk eller mittemellan.
 • Vävning - olika tekniker.

Anmäl dig senast 10 januari

Anmälan senast 10 januari 2018 sänds till: Veronica Olofsson veronica.olofsson@regionhalland.se

Anmälan är bindande efter 10/1 men hela utbildningen, ej enstaka tillfällen, kan överlåtas till kollega. Det finns 12 platser.

Glöm ej att ange ev. specialkost eller tillgänglighetsbehov.

Kostnad: 3900 kr exkl. moms.

Vid frågor kontakta

Veronica Olofsson, utvecklare – Slöjd och konsthantverk
Telefon: 035-17 98 80
e-post: veronica.olofsson@regionhalland.se