Information om arrangemanget

Ett fortsatt lyckat skapande skola-projekt – genreöverskridande projekt!

Kostnadsfri heldagsutbildning 17 maj 2018 på Katrinebergs folkhögskola.

Innehåll

Berith Stennabb och Billie Hammarberg kommer att demonstrera, inkludera er alla i övningar och efter fikapausen på förmiddagen göra en ordentlig presentation av konceptet VIRKHALL. Dancehall + virkning = Virkhall.

Läs mer på www.danskompanietspinn.se

Under eftermiddagen BRAINSTORMAR vi tillsammans kring nya möjliga skapande skola-projekt!

Program

9.00 Registrering för deltagarna – Blå Hallen, Katrinebergs folkhögskola.

9.30 Introduktion av dagen.

9.35 VIRKHALL Dancehall + virkning = Virkhall
Ett oväntat möte mellan virkning, dans och berättande! Internationellt erkända Danskompaniet Spinn gästar med en workshop som lekfullt visar hur otippade konstformer kan mötas.

Workshop med Kaffepaus

Hur kan berättelser gestaltas i rörelse?
I mötet mellan virkning och dancehall utforskar och hittar vi tillsammans in i berättandet.

13.00. Gemensam lunch.

14.00. Grupparbeten med genreöverskridande projekt ideer i mindre grupper.

Kaffe

15.30. Korta redovisningar, delge kollegor våra tankar och ideer.

16.00 – 17.00 Avslutning och muntlig utvärdering.

Välkommen!

Arrangör: Kultur i Halland, Hugo Tham, Utvecklare Kultur och Hälsa.