Information om arrangemanget

Lars Strannegård är professor vid och rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Han är också ledamot i styrelsen för Statens kulturråd och en uppskattad föreläsare. Den 19 mars gästar han Halland för att medverka i en utbildningsdag för kulturpolitiker i länet.

Vi har förlängt anmälningstiden till och med den 12 mars. Vi har lite platser kvar.

Lars Strannegårds föreläsning är dock av bredare intresse och vi hälsar dig därför varmt välkommen till Esaias Thorén-salen på Halmstad Teaters konferensavdelning klockan 10:00 denna dag! Vi börjar med kaffe från 09:30.

Lars Strannegård har i böcker, artiklar och föreläsningar uttryckt en oro över att kvalitet idag allt för mycket kommit att handla om mätbarhet. Vad är det som kan mätas och inte, liksom vad är det som inte bör mätas? Den omätbara kvaliteten förbryllar och är något vi inte vill vara utan, menar han.

En generell utvecklingstendens är att allt fler verksamheter numera ska kvalitetsbedömas med hjälp av siffror. Räknande, viktande och jämförande har således blivit allt mer centralt för allt fler. Hur har det blivit så? Vad kan man göra för att navigera detta samhällstillstånd?

I föreläsningen ligger fokus på konstnärlig kvalitet men det är lätt att överföra resonemanget om mätbarhet till andra politikområden.

Målgrupp: Politiker och tjänstemän i kommun och region.

Tid: 19 mars 2015 klockan 10:00-12:00, förmiddagsfika från 09:30.

Plats: Halmstad Teaters konferensavdelning, lokalen Esaias Thorén.

Kostnadsfritt, men anmälan behövs!

Anmälan görs senast den 5 mars 2015. Avanmälan görs senast den 12 mars. Överlåt gärna platsen till en kollega om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post.