Information om arrangemanget

Varmt välkommen till en utbildningsdag om kulturpolitik för kulturpolitiker i Halland! Den 19 mars arrangerar Region Hallands kulturförvaltning, Kultur i Halland, en dag för regionala och kommunala kulturpolitiker. Förvaltningschefer eller motsvarande deltar under dagen.

Vi har förlängt anmälningstiden till och med den 12 mars. Vi har lite platser kvar.

Under förmiddagen föreläser Lars Strannegård, fil.dr i företagsekonomi, professor vid och rektor för Handelshögskolan i Stockholm samt ledamot i styrelsen för Statens kulturråd. Hans föreläsning kommer att handla om kultur och kvalitet: En generell utvecklingstendens är att allt fler verksamheter numera ska kvalitetsbedömas med hjälp av siffror. Räknande, viktande och jämförande har således blivit allt mer centralt för allt fler. Kulturens värld är inget undantag.

  • Hur har det blivit så?
  • Varför har tilliten till professioner och kvalificerade individers förmåga att själva utforma sitt arbete minskat så kraftigt?
  • Vad kan man göra för att navigera detta samhällstillstånd?

Eftermiddagen ägnas åt information om regional kulturpolitik inom ramen för den så kallade samverkansmodellen, där statliga anslag till viss kulturverksamhet fördelas av landsting och region. Den regionala kulturpolitiken ska beskrivas i en kulturplan, som tas fram i samverkan med kommuner och i samråd med professionellt kulturliv samt civilsamhälle. Hallands kulturplan 2014-2016 presenteras. Eftermiddagen ger utrymme för dialog mellan regionala och kommunala kulturpolitiker.

Förmiddagen kommer att vara öppen för en bredare åhörarskara.

Målgrupp: Politiker i kulturnämnder, chefer på kulturförvaltningar

Tid: 19 mars 2015 klockan 10:00-16:00. Kaffe från 09:30, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Plats: Halmstad Teaters konferensavdelning, lokal Esaias Thorén. Kostnadsfritt, men anmälan behövs!

Anmälan: görs på Region Hallands webbplats senast den 5 mars 2015. Avanmälan görs senast den 12 mars. Överlåt gärna platsen till en kollega om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post.