Information om arrangemanget

Kultur i Halland – Slöjd startar nästa grundutbildning till slöjdhandledare den 1 februari 2019. Studieort: Halmstad. Sista anmälningsdag är 24 januari.

Utbildningen erbjuder dig, med eller utan förkunskaper, redskap för att slöjda säkert och enkelt tillsammans med barn och unga.

Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment, grupparbete i att arrangera slöjdaktiviteter samt en halvdag med hjärt-lungräddning av barn och olycksfall i slöjdrummet. Pedagogiken går också att använda i sammanhang där du slöjdar med vuxna och äldre.

Utbildningsupplägget är 47 studietimmar fördelat på 7 träffar under våren, februari-april 2019. Vi kommer att vara på Kulturhuset Najaden, Halmstad, i Konstnärernas Kollektivverkstad nya lokaler.

Utbildningstider: kl. 08.30- 16.15. 1/2, 15/2, 27/2, 15/3, 29/3, 8/4, 26/4.
Deltagarkostnad är 3900 kr exkl. moms, det finns 12 utbildningsplatser.
Sista anmälningsdag är 24 januari. Anmälan är bindande efter 24/1 men kan överlåtas till kollega.
Läs mer om utbildningen på Kultur i Halland – Slöjd
Anmälan görs till utvecklare Veronica Olofsson: veronica.olofsson@regionhalland.se