Kontakta oss

Kontakta oss som jobbar med kulturutveckling på Region Halland.

Vem ska jag kontakta?

Kultur i Halland

  • Maria Ehrenberg - avdelningschef Regionbiblioteket, regionbibliotekarie. Regional biblioteksverksamhet, Litteratur, Kultur och hälsa.
  • Anne Lang - avdelningschef Konst och kultur, utvecklare bild- och formkonst. Konst, design, slöjd, film, kulturarv, fria aktörer, internationellt/EU, kulturella och kreativa sektorn.
  • Vicky (Viveka) Sverkerson - avdelningschef Scenkonst, utvecklare dans. Dans, Rum för Dans, Musik, övrig scenkonst, Kultur för barn och unga.
  • Petra Johansson - avdelningschef och verksamhetsledare/konstnärlig ledare för Art Inside Out.

Förvaltningen Kultur och skola

  • Eva Nyhammar - förvaltningschef Kultur och skola. Övergripande kulturfrågor, samverkan.
  • Anette Johansson – stabschef Kultur och skola.

Kontakta personal

Ledning

Namn Befattning
Eva Nyhammar Förvaltningschef - Kultur och skola
Anette Johansson Stabschef - Kultur och skola
Maria Ehrenberg Avdelningschef - Regionbibliotekarie
Petra Johansson Avd chef/utvecklare - Konstnärlig ledare/ verksamhetsledare
Anne Lang Avdelningschef - Konst och Kultur, Utvecklare bild - och formkonst
Viveka Sverkerson Avdelningschef - Scenkonst

Personal

Namn Befattning
Davor Abazovic Kulturproducent - Art Inside Out
Kristin Ahlin Musikproducent - Musik för barn och unga
Christoffer Andersson Musikproducent - verksamhetsledare
Emma Andersson Utvecklare - Slöjd och konsthantverk - barn och unga, föräldraledig
Eva Andersson Utvecklare - Kultur för barn och unga
Maria Ehde Andersson Utvecklare - Bibliotek barn och unga
Patric Aurell Musikproducent - Kammarmusik
Daniel Borgman Utvecklare - Kulturarv
Anders Carlsson Utvecklingsledare - Kultur
Anne Conradsson Ekonom
Anna Eriksson Utvecklare - Film och rörlig bild
Emelie Gunnarsson Musikproducent
Maria Wilhelmsson Hane Utvecklare - Läsfrämjande
Linda Helgesdotter Administratör
Christina Håkansson Ekonom
Eiler Jansson Utvecklare - Bibliotek
Mats Johansson Utvecklare - Fria kulturaktörer
Marie Jönsson Kulturproducent - Rum för dans
Marita Jönsson Utvecklare - Slöjd och konsthantverk
Christina Kall Utvecklare - Litteratur
Emrik Larsson Musikproducent
Anna Leppäjoki Utvecklare - dans
Lovisa Nilsson Utvecklare - Kultur för barn och unga
Helena Nöjd Utvecklingsledare - Kultur och skola
Veronica Olofsson Utvecklare - Slöjd och konsthantverk
Karin Olsson Utvecklingsledare - Grafisk form
Johanna Petersson Utvecklare - Kulturarv
Åsa Holmberg Strand Utvecklare - Digital kompetens
Cinna Svensson Utvecklare - Skolbibliotek, Unga, Språkstart Halland
Hugo Tham Utvecklare - Kultur o Hälsa
Linda Tillander Utvecklingsledare - Kommunikatör
Marta Vassegård Utvecklare - Dansutvecklare
Eva Öhlin Utvecklare - Ansvarig för Regionens Artotek