Kulturdialog

För att fånga upp invånarnas tankar och idéer om hur kulturen i Halland ska utvecklas bjöd Region Halland och kommunerna i början av 2016 in till dialogmöten, ett i varje kommun. Totalt deltog cirka 500 personer och under 179 gruppsamtal samlades tankar om kulturutveckling in.

Deltagarna var konst- och kulturutövande amatörer, professionella kulturskapare, föreningsaktiva, organisationsföreträdare, politiker och tjänstemän samt intresserad allmänhet.

Illustration av Jonatan Knut.

Vi har nu sammanställt anteckningar från dialogerna per kommun. Anteckningarna har sorterats i ämnesområden som förekom i gruppsamtalen. Punkterna är antecknarnas tolkning av gruppens samtal eller direkt citat från gruppdeltagarna.

De tankar, idéer och konkreta förslag som kom fram vid dialogerna har tillfört ett viktigt kunskapsunderlag för innehållet i Hallands kulturplan 2017 - 2020. Materialet ska också bli föremål för fortsatt samverkan mellan Region Halland och kommunerna och ska bland annat tas om hand i verksamhetsplaner för kulturutveckling.

Tack för er medverkan!

Om du vill länka till den här sidan, använd gärna: www.regionhalland.se/kulturdialog

Synpunkter på remissversionen av Hallands kulturplan 2017–2020

Det fanns också möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till Hallands kulturplan 2017–2020. Synpunkter kan avse hela eller delar av planen. Synpunkterna skulle lämnas till Region Halland senast 15 september 2016.