Vad är Art Inside Out?

Intryck utifrån – uttryck inifrån.

Med goda erfarenheter från tidigare residens och med utgångspunkt i Hallands förutsättningar – det geografiska läget mellan två storstadsregioner, få institutioner och tillgängliga resurser – har Region Halland och de halländska kommunerna beslutat att starta kulturinstitutionen Art Inside Out.

Art Inside OutArt Inside Out är en unik institution som arbetar:

  • I alla genrer.
  • På olika platser i Hallands kommuner.
  • I samverkan mellan de sex kommunerna i Halland och Region Halland.
  • För invånare, publik och kulturskapare, lokalt och nationellt eller internationellt.

En institution som bygger på residens

De senaste åren har olika projekt med konstnärligt skapande och möten med publik hållits runt om i Halland, så kallade residens. Nationella och internationella kulturskapare har bjudits in för att under en period verka i länet och en mängd nya och spännande möten har uppstått samtidigt som nya produktioner skapats.

Kulturresidensen, som under tre år har finansierats med medel från Kulturrådets utvecklingsbidrag och Region Halland, har lagt grunden till den nya institutionen Art Inside Out. Delprojekten under 2013–2015 har bidragit till att kommunerna och regionen gemensamt har hittat en bra form för att samverka.

Beslutet om att starta Art Inside Out är förankrat i både region och kommuner. Planerna för en kulturinstitution som bygger på residens tog form i Hallands Kulturplan 2014-2016.

– Konstnärliga residens blir allt vanligare i en värld som bejakar rörlighet och Halland kan inom ramen för en institution som bygger på residens vara en del av denna omvärld, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande.