Dansnät Sveriges samproduktion 2016–2017

Nu är konstnären för Dansnät Sveriges nya samproduktion vald – Khamlane Halsackda.

Dansnät Sverige gjorde en utlysning i oktober 2015 för nätverkets samproduktion som genomförs 2016-2017. Kreativa och konstnärliga idéer strömmade in till nätverkets parter som fick läsa, analysera och utvärdera alla förslag. Khamlane Halsackda valdes som konstnär till samproduktionen.

Khamlane Halsackda

Khamlane Halsackda

Malmöbaserade Khamlane Halsackda är född i Laos och flyttade vid fyra års ålder till Storbritannien där han är uppväxt och utbildad till dansare. Han har dansat med ett flertal brittiska danskompanier, däribland Shobana Jayesingh Dance Company, Random Dance, Bonachela Dance Company och Fabulous Beast Dansteater. Dessutom har han dansat i operaproduktioner på bland annat The Royal Opera House, Covent Garden och Malmö Operan. Idag koreograferar han sina egna verk och är verksam i "Rörelsen – Koreografer i Skåne".

Dansnät Sveriges Samproduktion

Dansnät Sveriges nationella samproduktion är ett interregionalt samarbetsprojekt mellan nätverkets parter, där Kultur i Halland ingår. Samarbetet är unikt i sin utformning och storlek och stärker ett regionalt och lokalt sammanhang i en nationell kontext. Samproduktionsmodellen kompletterar nätverkets turnéverksamhet och har som syfte, att genom danskonst, skapa stimulerande och inspirerande processer runt om i landet. Dansnät Sverige bygger med detta en struktur för konstnärer att arbeta en längre tid på olika platser i Sverige och på så sätt skapa samverkan och en större dialog mellan konstnärer, arrangörer, lokala aktörer och publik.