En del av Dansnät Sverige

Genom arrangörsnätverket Dansnät Sverige turnerar svenska och internationella koreografer och grupper. Nätverket arrangerar också seminarier och workshops, samt arbetar för att öka kunskap om dans som konstform.

Rum för Dans är part i Dansnät Sverige.

Dansnät Sverige är ett arrangörsnätverk som arbetar för att sprida och främja samtida danskonst i Sverige. Nätverkets 14 parter och 30-talet samarbetspartner består av föreningar, institutioner, kommuner, regioner och landsting från Norrbotten till Skåne. Dansnät Sverige finansieras av Kulturrådet.

www.dansnatsverige.se

Samproduktioner

Dansnät Sveriges nationella samproduktioner är interregionala samarbetsprojekt mellan nätverkets parter, där Rum för Dans ingår. Samarbetet är unikt i sin utformning och storlek, det stärker ett regionalt och lokalt sammanhang i en nationell kontext.

Samproduktionsmodellen kompletterar nätverkets turnéverksamhet och har som syfte, att genom danskonst, skapa stimulerande och inspirerande processer runt om i landet. Dansnät Sverige bygger med detta en struktur för konstnärer att arbeta en längre tid på olika platser i Sverige och på så sätt skapa samverkan och en större dialog mellan konstnärer, arrangörer, lokala aktörer och publik.

Ursäkta oss.

2017 - Ursäkta oss

Khamlane Halsackda valdes som koreograf till samproduktionen för 2017 och skapade då föreställningen "Ursäkta oss".

Ur "Jean". Foto: Anna Hult.

2015 - Jean

Jeanette Langert gjorde 2015 föreställningen "Jean" som turnerade under 11 veckor.