Film i skolan

Skolbioverksamhet finns i flera av de halländska kommunerna. Stöd för Film i skolan ges av Svenska filminstitutet.

Svenska Filminstitutet om Film i skolan:

Genom verksamheten Film i skolan stödjer Filminstitutet filmpedagogiskt arbete i skolor och kommuner över hela landet. Syftet med arbetet är att stärka barns och ungdomars möjlighet till kvalitativa filmupplevelser, deras möjlighet att fördjupa sina kunskaper om film och att själva uttrycka sig med rörliga bilder.

För att utveckla det filmpedagogiska arbetet i skolor och kommuner erbjuder Filminstitutet ett ekonomiskt stöd som främst är riktat till kommuner. Stöd ges både för att initiera och till att vidareutveckla olika filmpedagogiska satsningar.

Läs mer på Svenska Filminstitutets webbplats

Beställ en filmare/filmpedagog

Tips inför skapande skola: Film.

Kultur i Halland har samlat några engagerade, erfarna och aktiva filmpedagoger/filmare som gärna håller i en workshop eller föreläsning inom sitt område.

Våra filmare erbjuder många unika möjlighet för er som har upptäckt värdet av att integrera praktiskt arbete med rörlig bild, och mediepedagogik, i undervisningen. Ta direkt kontakt med den filmare ni önskar så kan ni tillsammans hitta ett upplägg som passar.

Läs mer om våra filmare (senast uppdaterad 2013/14)