Kortfilmen "Mötas" visas i Göteborg

Johanna Anderssons kortfilm MÖTAS är antagen för visning på Göteborg Internationella Filmfestival 2016!

Festivalen går av stapeln 29 jan – 8 februari.

"Mötas är en film som handlar om en grupp människor som träffas i en lokal. De ställs inför att genomföra olika övningar som de både ska lösa självständigt och tillsammans. För att komma samman som grupp behöver de hitta fokus och känna tillit i mötet med varandra."

Ur Mötas.